Dla rodzica

Dyżur wakacyjny 2023 – PDF

Ramowy rozkład dnia

 

6:30 – 8:10

Schodzenie się dzieci. Zabawy dydaktyczne i zajęcia indywidualne w małych zespołach, zabawy integracyjne, zabawy spontaniczne podejmowane z inicjatywy dzieci oraz organizowane przez nauczyciela. Zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne, stymulujące rozwój dziecka i wyrównujące ewentualne braki rozwojowe. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.

8:10 – 8:20

Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

8:20 – 8:30

Czynności higieniczno – porządkowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00

Śniadanie (czynności higieniczno – porządkowe, kulturalne spożywanie posiłku)

9:00 – 10:00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

10:00 – 11:20

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery , wycieczki, zabawy ruchowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. 

11:20 – 11:30

Czynności higieniczno – porządkowe.

11:30 – 12:00

Obiad.

12:00 -13:00

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, wypoczynek przy muzyce.

Zabawy i gry stolikowe.  

13:00 – 13.50

Zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci.

Zabawy wyrównawczo – kompensacyjne stymulujące rozwój dziecka i wyrównujące ewentualne braki rozwojowe. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.

13.50 – 14.00

Przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:15

Podwieczorek

14:15– 16:00

Zabawy indywidualne i zespołowe w wybranych kącikach zabaw. Zabawy ortofoniczne, językowe. Wyrabianie u dzieci zainteresowania książką. Zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci. Gry stolikowe. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

Zajęcia i zabawy języku mniejszości narodowej-język niemiecki. Zajęcia indywidualne z dziećmi o szczególnych wymaganiach edukacyjnych, zabawy dowolne wg zainteresowań (wt  i czw)

Skip to content